Да би сте користили ове странице сајта морате имати уџбеник (у коме ћете наћи текстове задатака): Наташа Каделбург, Физика 4, Збирка задатака и тестова за IV разред гимназије (прво издање), Круг, Београд, 2014. (или неко старије издање)

I ГЛАВА

1. СПЕЦИЈАЛНА ТЕОРИЈА РЕЛАТИВНОСТИ

1.1. Основни постулати СТР

1.2. Релативистичка динамика

1.3. Задаци за додатни рад


II ГЛАВА

2. КВАНТНА ПРИРОДА ЕЛЕКТРОМАГНЕТНОГ ЗРАЧЕЊА

2.1. Топлотно зрачење

2.2. Фотоефекат

2.3. Фотони

2.4. Комптонов ефекат

2.5. Задаци за додатни рад


III ГЛАВА

3. ТАЛАСНА СВОЈСТВА ЧЕСТИЦА И КВАНТНА МЕХАНИКА

3.1. Боров модел атома и водоников спектар

3.2. Таласна својства честица

3.3. Квантна механика

3.4. Задаци за додатни рад


IV ГЛАВА

4. КВАНТНА ТЕОРИЈА АТОМА

4.1. Квантни модел водониковог атома

4.2. Вишеелектронски атоми

4.3. Рендгенски спектри

4.4. Задаци за додатни рад


V ГЛАВА

5. НУКЛЕАРНА ФИЗИКА И ЕЛЕМЕНТАРНЕ ЧЕСТИЦЕ

5.1. Особине језгра

5.2. Закон радиоактивног распада

5.3. α, β и γ - распад

5.4. Интеракција зрачења са супстанцом

5.5. Нуклеарне реакције

5.6. Елементарне честице

5.7. Задаци за додатни рад

Ко је на мрежи: 159 гостију и 48 чланова