Да би сте користили ове странице сајта морате имати уџбеник (у коме ћете наћи текстове задатака): Наташа Каделбург, Коста Панић, Физика 3, Збирка задатака и тестова за III разред гимназије (осмо допуњено издање), Круг, Београд, 2014. (или неко старије издање)

I ГЛАВА

1. МАГНЕТНО ПОЉЕ

1.1. Магнетно поље струје. Магнетни момент струјне контуре

1.2. Кретање наелектрисаних честица у магнетном и електричном пољу

1.3. Масени спектрометар. Циклотрон

1.4. Дејство магнетног поља на струјни проводник и струјну контуру

1.5. Разни задаци


II ГЛАВА

2. ЕЛЕКТРОМАГНЕТНА ИНДУКЦИЈА

2.1. Фарадејев закон електромагнетне индукције

2.2. Самоиндукција и међусобна индукција

2.3. Разни задаци


III ГЛАВА

3. ОСЦИЛАЦИЈЕ

3.1. Линеарни хармонијски осцилатор

3.2. Слагање осцилација

3.3. Математичко и физичко клатно

3.4. Осцилаторно коло

3.5. Пригушене и принудне осцилације

3.6. Разни задаци


IV ГЛАВА

4. НАИЗМЕНИЧНА СТРУЈА

4.1. Омов закон за коло наизменичне струје

4.2. Генератори и трансформатори

4.3. Разни задаци

V ГЛАВА

5. МЕХАНИЧКИ ТАЛАСИ

5.1. Брзина и енергија таласа

5.2. Једначина таласа

5.3. Одбијање, преламање, интерференција и дифракција таласа

5.4. Разни задаци

VI ГЛАВА

6. АКУСТИКА

6.1. Извори звука

6.2. Јачина звука

6.3. Доплеров ефекат

6.4. Разни задаци

VII ГЛАВА

7. ЕЛЕКТРОМАГНЕТНИ ТАЛАСИ

VIII ГЛАВА

8. ТАЛАСНА ОПТИКА

8.1. Интерференција светлости

8.2. Дифракција светлости

8.3. Поларизација светлости

8.4. Разни задаци

IX ГЛАВА

9. СВЕТЛОСТ У РАЗНИМ СРЕДИНАМА

X ГЛАВА

10. ГЕОМЕТРИЈСКА ОПТИКА

10.1. Одбијање и преламање светлости

10.2. Сочива

10.3. Сложени оптички системи

10.4. Разни задаци

XI ГЛАВА

11. ОПТИЧКИ ИНСТРУМЕНТИ

11.1. Прости и сложени оптички инструменти и апарати

11.2. Разни задаци

XII ГЛАВА

12. ФОТОМЕТРИЈА

12.1. Фотометријске величине и закони

12.2. Разни задаци

Ко је на мрежи: 168 гостију и 48 чланова