Да би сте користили ове странице сајта морате имати уџбеник (у коме ћете наћи текстове задатака): Наташа Чалуковић, Физика 1, Збирка задатака и тестова за I разред гимназије (осмо измењено издање), Круг, Београд, 2017.

 

I ГЛАВА

1. ОСНОВНЕ ОПЕРАЦИЈЕ СА ВЕКТОРИМА


II
ГЛАВА

2. ПРАВОЛИНИЈСКО И КРУЖНО КРЕТАЊЕ

2.1. Положај, пређени пут, померај

2.2. Средња брзина

2.3. Равномерно праволинијско кретање

2.4. Слагање брзина

2.5. Равномерно променљиво праволинијско кретање

2.6. Кретање са убрзањем g

2.7. Хоризонтални и коси хитац

2.8. Равномерно кружно кретање

2.9. Равномерно променљиво кружно кретање

2.10. Додатак уз главу 2


III
ГЛАВА

3. ДИНАМИКА ТРАНСЛАТОРНОГ КРЕТАЊА

3.1. Њутнови закони механике

3.2. Трење

3.3. Центрипетална сила

3.4. Инерцијалне силе

3.5. Додатак уз главу 3


IV
ГЛАВА

4. ГРАВИТАЦИЈА

4.1. Кеплерови закони и Њутнови закони гравитације

4.2. Тежина тела

4.3. Јачина гравитационог поља

4.4. Додатак уз главу 4

 

V ГЛАВА

5. РОТАЦИЈА КРУТОГ ТЕЛА

5.1. Кинематика ротације око непокретне осе

5.2. Динамика ротације

5.3. Основни закон динамике ротације

5.4. Додатак уз главу 5

 

VI ГЛАВА

6. СТАТИКА

6.1. Услови равнотеже

6.2. Додатак уз главу 6


VII
ГЛАВА

7. МЕХАНИЧКИ РАД И ЕНЕРГИЈА

7.1. Механички рад

7.2. Рад и кинетичка енергија

7.3. Снага

7.4. Рад, снага и енергија код ротационог кретања

7.5. Потенцијална енергија


VIII
ГЛАВА

8. ЗАКОНИ ОДРЖАЊА У МЕХАНИЦИ

8.1. Зaкон одржања импулса

8.2. Центар масе

8.3. Закон одржања механичке енергије

8.4. Судари

8.5. Закони одржања код ротационог кретања крутог тела

8.6. Додатак уз главу 8

Ко је на мрежи: 174 гостију и 53 чланова