Да би сте користили ове странице сајта морате имати уџбеник (у коме ћете наћи текстове задатака): Наташа Чалуковић, Физика 1, Збирка задатака и тестова за I разред гимназије (седмо издање), Круг, Београд, 2010. (или неко старије издање)

 

I ГЛАВА

1. ОСНОВНЕ ОПЕРАЦИЈЕ СА ВЕКТОРИМА


II
ГЛАВА

2. КИНЕМАТИКА

2.1. Вектор положаја. Померај

2.2. Средња брзина

2.3. Равномерно праволинијско кретање

2.4. Класични закон сабирања брзина

2.5. Равномерно убрзано праволинијско кретање

2.6. Равномерно кружно кретање материјалне тачке. Равномерно ротационо кретање тела

2.7. Равномерно убрзано кружно кретање материјалне тачке

2.8. Равномерно убрзано ротационо кретање тела

2.9. Додатак уз главу 2


III
ГЛАВА

3. ДИНАМИКА И СТАТИКА

3.1. Њутнови закони механике

3.2. Трење

3.3. Равномерно кружно кретање материјалне тачке (центрипетална сила)

3.4. Инерцијалне силе

3.5. Динамика ротације

3.6. Статика

3.7. Додатак уз главу 3


IV
ГЛАВА

4. ГРАВИТАЦИЈА

4.1. Гравитациона сила и јачина гравитационог поља

4.2. Тежина тела

4.3. Кретање тела под дејством Земљине теже

4.4. Додатак уз главу 4


V
ГЛАВА

5. ЗАКОНИ ОДРЖАЊА У МЕХАНИЦИ

5.1. Зaкон одржања импулса

5.2. Центар масе

5.3. Механички рад

5.4. Рад и кинетичка енергија

5.5. Снага

5.6. Рад, снага и енергија код ротационог кретања

5.7. Потенцијална енергија

5.8. Закон одржања енергије

5.9. Судари

5.10. Закони одржања код ротационог кретања крутог тела

5.11. Додатак уз главу 5

Ко је на мрежи: 165 гостију и 47 чланова